Mobile menu

سوابق علمی و تجربی : سید علی اکبر عظیمی دزفولی

 

الف) مدارج رسمی علمی :

عنوان محل تحصیل سال اتمام
دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان دهخدا کرج سال 64
لیسانس آمار دانشگاه شیراز سال 73
فوق لیسانس آمار زیستی  دانشگاه تربیت مدرس سال 80
دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه امام خمینی (ره) ---

 

ب) مهارت ها و دوره های تخصصی و عمومی :

عنوان محل تحصیل سال اتمام
 آشنایی با نرم افزارهای آماری SPLUS , SAS , SPSS  طی دوران تحصیل دانشگاهی  
 اصول برنامه ریزی منطقه ای  مرکز آموزش امام خمینی ( ره )   سال 80
 اصول سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  مرکز آموزش دکتر جوانشیر  سال 80
 اصول توسعه روستایی  مرکز آموزش امام خمینی ( ره )    سال 81 
 اصول سنجش از دور RS و نرم افزلرهای ENVI , iLWIS پروژه MODIS ( مشترک با دانشگاه خواجه نصیر )   سال 82
جامعه شناسی روستایی    مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی اصفهان   سال 82
 چارچوب تدوین استراتژی کشاورزی ایران  موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   سال 83 
 آشنایی با نرم افزار محیط GIS ARC VIEW  موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی  سال 83
 آشنایی با مهارت های هفتگانه کامپیوتر مجتمع آموزشی ارتباطات مرکزی    سال 84
 زبان انگلیسی  جهاد دانشگاهی واحد علامه  83-85

 

 

ج) مدارج سازماني :

1- كارشناس آماروبرنامه ريزي دفتر آمارو اطلاعات وزارت جهادسازندگي 77-75

2- كارشناس مدلهاي برنامه ريزي دفتر مطالعات جامع و نظارت وزارت جهادسازندگي 79-77

3- كارشناس ارشدمدلهاي برنامه ريزي مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 84-79

4- عضو هيئت علمي (مربي پايه 7)مدلهاي توسعه كشاورزي، گروه پژوهشي توسعه،  مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 96-84.

د) سوابق پژوهشي –اجرايي :

1-عنوان پروژه ليسانس :

(( بسط و ارزيابي كميتهاي مورد استفاده در شناسايي داده هاي پرت افتاده)) .

2-عنوان پايان نامه فوق ليسانس :

((بررسي روش PLSR و مقايسة آن با ديگر روشهاي آماري در راستاي برآورد الگوي عوامل مؤثر بر شيوع تب مالت در استان لرستان طي سالهاي برنامه هاي پنجساله اول و دوم توسعه كشور1378-1368)) .

3- عنوان پایان نامه دکتری : 

((آینده پژوهی تامین آب کشاورزی جهت تولید گندم تا 1404 جمهوری اسلامی ایران ))

 

ه) تأليف و تدوين مقالات و كتاب :   

ردیف  عنوان تالیف ترجمه نشریه محل چاپ / ناشر / شماره / سال انتشار
1 فرمول های تعیین اندازه نمونه و توان آزمون در حالت مقایسه میانگین های دو گروه - مطالعات کارآزمایی بالینی  * * مقالات پنجمین کنفرانس آمار بین المللی آمار ایران - دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور 79
2 استفاده از عناصر قطر اصلی ماتریس تصویر و باقیمانده های رگرسیونی جهت شناسایی داده های پرت افتاده  * *  چکیده مقالات اولین همایش نقش و جایگاه ریاضیات در علوم انسانی و پزشکی اسفند 79
3  تعمیم نتایج مدل طبقه بندی برخورداری دهستان های استان کردستان به سایر استان ها و کل کشور  *    سلسله گزارشات برنامه اجرایی توسعه روستایی - مرکز مطالعات جامع و نظارت ، وزارت جهاد سازندگی 1379
4  چالش های فراروی توسعه کشاورزی ناشی از وضعیت توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی  *    همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران ، تهران دفتر پنجم - 1381 
5  تحلیل بر توسعه روستایی در ایران       همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران ، تهزان دفتر چهارم - 1381
6  بررسی علائم وسواس و تجزیه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و ارتباط آن با علائم مثبت و منفی  *    دانشگاه علوم پزشکی کرمان - مشاوره آماری رساله دکتری زمستان 1382
7  اطلس تولید محصولات کشاورزی ایران  *    موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، تهران سال 1384
8  آینده پژوهی از نگاه اسلام - پیش نیاز مدیریت جهادی  *    مقالات اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی ، تهران ، وزارت جهاد کشاورزی خرداد 1386
9  روغن سبوس برنج و هیپرکلسترومی * *  مقالات همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس آبان 1386
10  تحلیلی بر روش شناسی آینده پژوهی و آینده نگاری *    همایش آینده پژوهی ایران 1400، دانشگاه تهران آذر 1386
11  درآمدی بر آینده پژوهی در بخش کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای منتخب  *    گزارش پژوهشی ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، تهران ، اسفند 1386
12  آینده نگاری علم و فناوری - تجربه جمهوری چک  * *  مجله تدبیر شماره 198 ، آبان 1387
13  بحران مالی 2008 و دورنمای آثار آن بربخش کشاورزی *    گزارش پژوهشی ، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، تهران اسفند 1387
14  پیش درآمدی بربازنگری دستگاه نظری آینده پژوهی در جهان بینی اسلام  *    مجله انتظار موعود شماره 29 ، تابستان 1388 ، صص 110 - 83
15  کلان روندها ، بحران جهانی 2008 ، اقتصاد ایران  *    کنفرانس ایران آینده ، تهران ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، مجمع دی 1388
16  اتاق رصد آینده دانشگاه های ایران  *    گزارش پژوهشی ، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی عالی ایران ، 1390
17  منطق موقعیت فرمان جهاد اقتصادی *    همایش جهاد اقتصادی و بهره وری ملی ، دانشگاه دفاع ملی ، اسفند 1390
18  نگاهی به تحول جنبه های هستی شناختی آینده ذیل آموزه های اسلام *    اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی ، اردیبهشت 1391
19  بررسی تاثیرگذاری آینده نگاری بر سیاست گذاری علم و فناوری - با تاکید بر نقشه جامع علمی کشاورزی  *    دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری ، آذر 1391
   بررسی تاثیرگذاری آینده نگاری بر سیاست گذاری علم و فناوری - با تاکید بر نقشه جامع علمی کشاورزی  *    مجله : نامه سیاست علم و فناوری ، سال دوم ، بهار 1392 ، شماره 2
20  کندوکاوی در چارچوب نظریه جهانی شدن اسلامی و ضرورت بحث از آینده پژوهی اسلامی  *    دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی ، آبان 1392
21  آینده نگاری یکپارچه ، رویکردی برای غلبه بر چالش بحران آب و غذا *    همایش راهکارهای پیش روی بحران آب ، در ایران و خاورمیانه اسفند 1393

  

و) مسؤوليت يا مشاركت در پروژه هاي مطالعاتي :

1- مشاركت در تدوين نظام آماري وزارت جهاد سازندگي، به عنوان ناظر سال 75-76.

2- مشاركت در سرشماري از زنبورستانهاي كشورسال 76 وزارت جهاد سازندگي، به عنوان ناظر آمارگيري و تهيه بانك اطلاعاتي مربوطه .

3- انجام تحليلهای آماري طرح مطالعاتي ((برنامه اجرايي توسعة روستايي )) 77-79 ، در زمينه بكارگيري مدلهاي رتبه بندي دهستانها در محيط GIS.

4-مشاركت در پروژه سنتز ملي و طرح تدوين استراتژي توسعه پايدار بخش كشاورزي، 80-82.

5- مسؤوليت پروژه : تلفيق اطلاعات توصيفي زراعي،باغي ودامي با نقشه هاي رقومي درسطح شهرستانهاي كشور جهت تحليل اطلاعات درمحيطGIS،83.

6- مسؤوليت طرح پژوهشي: ((بررسي تجارب آينده نگاري كشورهاي منتخب با تأكيدبربخش كشاورزي))، با همكاري آقاي محمد رضا بخشي وخانم آتوسا بختياري،85.

7- مسؤوليت طرح پژوهشي: ((بررسي دورنماي بخش كشاورزي))، سال87.

ز) مشاوره دانشگاهی

مشاوره ی آماری رساله دکتری با عنوان:" بررسی علائم وسواس و تجزیه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و ارتباز آن با علائم مثبت و منفی "

ح) عناوين سخنراني

1-    فرمولهاي تعيين اندازه نمونه و توان آزمون در حالت مقايسه ميانگين هاي دو گروه-مطالعات كارآزمايي باليني ، پنجمين كنفرانس آمار بين المللي آمار ايران- دانشگاه صنعتي اصفهان شهريور 1375.

2-    استفاده از عناصر قطر اصلي ماتريس تصوير و باقيمانده هاي رگرسيوني جهت شناسايي داده هاي پرت افتاده ، همايش نقش و جايگاه رياضيات در علوم انساني و پزشكي، اسفند 1379.

3-    آينده نگاري بخش كشاورزي ايران با استفاده از تجارب آينده نگاري كشورها، مؤسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصادکشاورزی، تابستان 1387.

4-    آينده پژوهي بخش كشاورزي از مباني تا رويكردها، مؤسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصادکشاورزی، پائيز 1387.

5-    كلان روندها-بحران جهاني2008-اقتصادايران ، همايش ايران آينده ، ديماه 1388.

ط) سابقه عضويت در انجمن ها و كميته ها :

1- عضو پيوسته انجمن آمار ايران 79-96.

2- عضو كميته توسعه روستايي تدوين برنامه چهارم توسعه ملي – بخش كشاورزي و منابع طبيعي 84-81.

3- عضو كميته آمار و فناوري اطلاعات برنامه پنجم توسعه ملي – بخش كشاورزي و منابع طبيعي 87

4-عضو انجمن آينده نگري ايران ، 85-96.

آدرس پایگاه :

www.msfs.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید