Mobile menu
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خشکسالی سطح زیرکشت گندم در استان سمنان را کاهش داده است نوشته شده توسط Super User 153
سطح زیرکشت گندم آبی ۶۰۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد نوشته شده توسط Super User 158
شورای عالی آب به بازنگری فعالیت سدها و نحوه ساخت آنها رای داد نوشته شده توسط Super User 145
با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، در شش سال آینده 4.8 میلیارد مترمکعب از کسری مخزن منابع آب زیرزمینی جبران می شود. نوشته شده توسط Super User 152
سهم افزون‌ بر 55 درصدی آب‌ های زیرزمینی در تامین آب کشور (کشاورزی، صنعت و شرب) از کل منابع آب، درمقابل سهم دو درصدی اعتبارات مصرف در فصل منابع آب برای آن نوشته شده توسط Super User 152
معاون وزیر نیرو: به نقطه شکست در آمار آب رسیدیم نوشته شده توسط Super User 139
ضرورت افزایش قیمت آب نوشته شده توسط Super User 158
افشاگری وزیر از وضعیت بحرانی آب و امنیت غذایی در کشور نوشته شده توسط Super User 138
تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را از وظایف خود دور می کند نوشته شده توسط Super User 162
پیش‌بینی رشد 8/9 درصدی تولیدات کشاورزی در سال 95 آرزویی که با تولید صادرات محور محقق می‌شود نوشته شده توسط Super User 199