Mobile menu
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خشکسالی سطح زیرکشت گندم در استان سمنان را کاهش داده است نوشته شده توسط Super User 264
سطح زیرکشت گندم آبی ۶۰۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد نوشته شده توسط Super User 289
شورای عالی آب به بازنگری فعالیت سدها و نحوه ساخت آنها رای داد نوشته شده توسط Super User 230
با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، در شش سال آینده 4.8 میلیارد مترمکعب از کسری مخزن منابع آب زیرزمینی جبران می شود. نوشته شده توسط Super User 269
سهم افزون‌ بر 55 درصدی آب‌ های زیرزمینی در تامین آب کشور (کشاورزی، صنعت و شرب) از کل منابع آب، درمقابل سهم دو درصدی اعتبارات مصرف در فصل منابع آب برای آن نوشته شده توسط Super User 230
معاون وزیر نیرو: به نقطه شکست در آمار آب رسیدیم نوشته شده توسط Super User 277
ضرورت افزایش قیمت آب نوشته شده توسط Super User 257
افشاگری وزیر از وضعیت بحرانی آب و امنیت غذایی در کشور نوشته شده توسط Super User 211
تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را از وظایف خود دور می کند نوشته شده توسط Super User 232
پیش‌بینی رشد 8/9 درصدی تولیدات کشاورزی در سال 95 آرزویی که با تولید صادرات محور محقق می‌شود نوشته شده توسط Super User 307