Mobile menu
توجه
 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 0a5w@2vnzjrgi.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 372w@cmqduq7u.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: mfxv@oq91iym2.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: c2z8@crlluafq.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: w4ko@uz6ndsi9.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 69cf@pcies1ci.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: hpxc@q7sv77wr.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: txs3@y73h6ck1.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

ضرورت پژوهش

ضرورت ها و اهمیت این پژوهش از جوانب ذیل قابل بررسی هستند:

 

 • از نگاه ملی :
 1. آب به عنوان یک نهاده حیاتی ، اثربخش و البته کمیاب ، در کشور ما شناخته می شود.  لذا افزایش کارایی و بهره وری آن در زنجیره استحصال، تأمین، تخصیص و مصرف آب تولید گندم حائز اهمیت است.
 2. کاهش ضایعات بازار رسانی تا مصرف نهایی گندم  می تواند در کاهش تقاضای نهایی آب کشاورزی تولید گندم مؤثر باشد، که لحاظ این امر می تواند در زنجیره تأمین آب کشاورزی مجازی جهت تولید گندم مهم تلقی گردد.
 3. تولید داخلی گندم در کشور به لحاظ ارتقای ضریب امنیت دسترسی فیزیکی به غذا دارای اهمیت راهبردی بوده و از سویی تعادل بخشی عرضه و تقاضای آب کشاورزی که قسمتی از آن در حوزه تولید گندم مورد بهره برداری قرارمی گیرد، دارای اهمیت اساسی است.
 4. طیف گسترده ای از فعالین اقتصادی و اجتماعی از منبع آب به عنوان یک نهاده حیاتی بهره مند هستند و هر فرد و یا گروه اجتماعی بیشتر از زاویه حوزه منافع و یا تخصص خود به این واقعیت اجتماعی می پردازد. این مطالعه با تمرکز بر زنجیره عرضه و تقاضای گندم سعی بر شفاف سازی و منطقی سازی دیدگاههای پراکنده ذی نفعان؛  درصدد ایجاد بستر مناسبتری برای طرح ارزشها و مطلوبیتهای موجود جهت رسیدن به توافق نسبی بیشتر و تعهد برای تنظیم رفتار آنان در کاهش تقاضای نهایی مصرف آب کشاورزی ضمن حداکثر سازی خوداتکایی در تأمین گندم کشور، می باشد.
 5. روش تحقیق این مطالعه امکان دریافت و بازخورد دیدگاههای جامعه و عموم مردم به کارشناسان و محققین و سیاستگذاران  در سطح ملی فراهم می آورد.

 

 • از نگاه گندمکاران و تشکلهای غیردولتی تولید کشاورزی:
 1. با توجه به وابستگی تولید گندم داخلی به منابع آب تجدیدپذیر ، و با توجه به روند کاهشی منابع آب ، معیشت حداقل 2میلیون گندمکار وابسته به نحوه تداوم تولید داخلی گندم دارد.
 2. با توجه به تأثیرپذیری آینده تولید گندم از نحوه تأمین آب کشاورزی ؛ بنا به حضور نمایندگان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو و محققین دانشگاهی در سازمان پژوهش؛ زمینه افزایش کارایی گفتگوهای نمایندگان تشکلهای مردمی و نهادهای علمی فراهم شده و می تواند زمینه جلب توجه بخش دولتی به مسائل و دیدگاههای آنها را فراهم آورد.

 

 • از نگاه نهادهای دولتی:
 1. کارایی سیاستهای دولتی وابسته به پذیرش آنها از سوی گندمکاران و تشکلهای غیردولتی و همگرایی آنها در جهت اهداف مورد توافق است.
 2. انتقال دیدگاههای سیاستگذاران به سطح عموم جامعه  و امکان جلب دیدگاهها و وفاق بیشتر ذی نفعان کثیر و پراکنده در کشور ضرورت دارد .

  

توجه :

 • چنانچه نقد و پیشنهادی  به محتوای فوق دارید در قسمت دیدگاه (انتهای صفحه) بیان نمایید.
 • چنانچه با دیدگاههای مطرح شده در این صفحه موافق یا مخالفید از ابزارهای مربوطه استفاده نمایید.
 • در این مرحله فقط ثبت رایانامه معتبر لازم بوده و بکارگیری نام و نام خانوادگی ضرورتی نداشته و در صورت صلاحدید ، می توانید از نام مستعار استفاده نمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید