Mobile menu
توجه
 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: f32q@7akxndua.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: rs83@hhtg9dnn.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 4lkk@vhooq8d9.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 2ajf@2gzy8p21.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: azfr@968wlpde.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 7rvp@4foa88w3.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: fp3c@i875rrpf.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 4e4a@degz3uid.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: kgfp@lvx6kkba.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: 3g9w@3vfb1for.com

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

مخاطبین پژوهش

مخاطبین این پژوهش ، جدا از علاقه مندان دانش افزایی در حوزه آینده پژوهی، شامل کلیه افراد حقیقی و حقوقی هستند که با توجه به شرایط:

 1. کمبود آب کشور ،
 2. شرایط اجتماعی و اقتصادی زارعین گندم کار ،
 3. شرایط ژئوپولتیک کشور و حساسیتهای موجود در افزایش خوداتکایی در تولید داخلی گندم،

نحوه ی "تأمین آب کشاورزی لازم جهت تولید گندم تا افق1404"برای آنها یک دغدغه مهم تلقی می گردد. 

در واقع مخاطبین این پژوهش ذی نفعانی (Stakeholders) هستند که هر گروه از آنان به نوعی در  "تأمین آب کشاورزی لازم جهت تولید گندم تا افق1404"   تأثیر می گذارند و یا تأثیر می پذیرند. 

سؤال1:حداکثر چه گروهها و سازمانهایی را می توانید نام ببرید که موقعیت آنها بر آینده تأمین آب کشاورزی برای تولید گندم  تأثیر جدی و مهمی دارند یا از آن تأثیر می پذیرند؟

سؤال2:موقعیت فردی و یا اجتماعی (شغل) شما چگونه با آینده تأمین آب کشاورزی برای تولید گندم  ارتباط پیدا می کند؟

 

توجه :

 • چنانچه نقد و پیشنهادی  به محتوای فوق دارید در قسمت دیدگاه (انتهای صفحه) بیان نمایید.
 • چنانچه با دیدگاههای مطرح شده در این صفحه موافق یا مخالفید از ابزارهای مربوطه استفاده نمایید.
 • در این مرحله فقط ثبت رایانامه معتبر لازم بوده و بکارگیری نام و نام خانوادگی ضرورتی نداشته و در صورت صلاحدید ، می توانید از نام مستعار استفاده نمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید