Mobile menu
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مصاحبه-agri govern5، از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جهادسازندگی: بحران آب کنونی ناشی از چالشهای مدیریتی منابع آب در وزارت نیرو ، در عدم انطباق ساختار و مأموریت و رانت جویی در سطوح گوناگون آن بوده و هست، و تا اصلاح نشود بحران تشدید می شود. نوشته شده توسط Super User 687
مصاحبه- farmer11،دبیراجرایی صنف کشاورزی: نگاه دولت به صنف کشاورزی باید به مشاور و مجری توسعه کشاورزی منطقه ای تبدیل شود. نوشته شده توسط Super User 777
گزارش-farmer11: مدیریت فیزیکی غلات رسیده نوشته شده توسط Super User 626
گزارش-عظیمی: ضرورت حضور صنف امور کشاورزی در سیاستگذاری یکپارچه جهت پایداری تولید گندم نوشته شده توسط Super User 814
مصاحبه-agri ngo15،دبير اجرايي صنف كشاورزي: مانع اصلی فعالیت صنف عدم پذیرش آن از سوی جهادشهرستانهاست. نوشته شده توسط Super User 669
مصاحبه- 4عضو شورای مرکزی خانه کشاورز:حضور تشکلها مهم است اما دولتها حاضر به پذیرش آنها نیستند. نوشته شده توسط Super User 1314
مصاحبه-farmer26، گندمکار نمونه کنگاور: سهم وزارت جهادکشاورزی در افزایش بهره وری آب و تولید کشاورزی بسیار زیاد است. نوشته شده توسط Super User 1173
مصاحبه-farmer25: عامل اصلی بحران آب سياستگذاري بدون حضورذينفعان عرصه براي پرسشگري ونقد سياستها وقوانين است. نوشته شده توسط Super User 818
مصاحبه- agri water ngo 17ضرورت ملاحظات منطقه ای و اقتضائات بخش کشاورزی در مدیریت منابع آب نوشته شده توسط Super User 847
agri govern6- با همین شرایط موجود می توانیم تا 100میلیون مترکعب آب جهت تولید کشاورزی تأمین کنیم نوشته شده توسط Super User 1145