Mobile menu
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مصاحبه-آقای اسدی : استحصال آب، زه کشی و سبزکردن زمینهای شور با گیاه سال سولا نوشته شده توسط Super User 511
مصادیقی از ضعف انسجام میان وزارت نیرو-وزارت جهادکشاورزی-کشاورز نوشته شده توسط Super User 352
عامل اصلی بحران آب و تولید کشاورزی رویکرد جاری در توسعه اقتصادی کشور و نفوذ جریانهای فرصت طلب در مدیریت آب و کشاورزی نوشته شده توسط Super User 385
نامه انجمن ناجیان آب به رییس مجلس شورای اسلامی در باره جلوگیری از حذف قیمت آب بهاء محصولات استراتژیک نوشته شده توسط Super User 342
عوامل خشکسالی و بی‌آبی در ایران نوشته شده توسط Super User 508
نکات تکان دهنده در خصوص سد گتوند نوشته شده توسط Super User 403
قطعنامه صادره گردهمایی کشاورزان شرق و غرب حوضه زاینده رود نوشته شده توسط Super User 319
مصاحبه با agri govern14- دکترای توسعه کشاورزی: پایداری تشکلهای کشاورزی به این است که برآمده از جامعه کشاورزی بوده ، پویایی آنها وابسته به تلاش آنها برای پویایی و رشد بیشتر بوده و البته نقش دولت به عنوان بستر ساز اصلی این جریان ، نقشی کلیدی است. نوشته شده توسط Super User 317
مصاحبه با WATER RESEARCH9: رفتار دولت در سیاست تحویل حجمی آب و کنتور دار کردن چاهها بر رفتار گندمکار در ارتقای بهره وری آب تأثیر گذار است. نوشته شده توسط Super User 380
مصاحبه با water govern3: علی رغم الزام قانون اساسی و برنامه های توسعه، ساختار مدیریت برنامه ریزی و مدیریت آب کشور عملاً مسیر مشارکت را فراهم نمی کند. نوشته شده توسط Super User 389