Mobile menu

جناب آقای خنکال(گزارش کارگاه3بهمن95): اولویتهای کوتاه مدت و بلند مدت تعادل بخشی منابع آب و تولید غذا

 

 

 

مقدمه

امنیت غذایی پایدار جزء ضروریات هر کشوری است ولی مهمتر از امنیت غذایی حفظ هویت و تمدن سرزمینی در جوامع بشری در داخل جغرافیای سیاسی هر حکومتی است . لذا با در نظر گرفتن اولویت حفظ هویت ملی باید به دنبال امنیت غذایی پایدار بود . آب مایه حیات است بدون غذا می توان روزهای متمادی زیست ولی بدون آب نمی توان روزی را به شب رساند .غذا را می توان از دور دست ها تهیه کرد و به مقصد رساند ولی آب به این آسانی یافت نمی شود . فرضیه ها و روش های مختلف علمی و سیاسی برای امنیت پایدار غذایی را می توان مطرح کرد که بستگی به محیط پیرامونی و روابط بین الملل هر کشوری دارد . لذا با این مقدمه مطالب خود را در سه سر فصل کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان می کنم . 

 

1. کوتاه مدت : در کشت های فعلی با مدیریت نسبتا ساده که وجود دارد بهره وری آب را بالا ببریم . 

1-1- آموزش : بهره برداری براساس یافته های علمی موجود در ایران و دنیا مجهز شوند . 

1-2- تجهیز زیرساخت های مناسب کاهش تلفات آب مثل سیستم های آبیاری کاهش تبخیر و ...

1-3- تامین و نهاده های مناسب و بموقع مثل : کود ، سم ، بذر 

1-4- تجهیز ناوگان کهنه ماشین آلات 

1-5- نظام توزیع و بازرگانی محصولات اصلاح شود و قیمت گذاری توسط تشکل های خصوصی انجام شود . 

1-6- کشت فرا سرزمینی برای محصولات مهم توسعه یابد . 

 

2. میان مدت : 

1-2- صنایع تبدیلی براساس مزیت های منطقه ای حمایت شود . 

2-2- بتدریج الگوهای کشت براساس مزیت های نسبی هر منطقه با اولویت آب تغییر کند . 

2-3- همگام با افزایش بهره وری آب سطوح کشت محصولات پرمصرف کاهش یابد . با شیب مناسب

2-4- تدوین الگوی کشت مناسب براساس یک برنامه میان مدت که مطابق با صنایع تولید باشد .

2-5- در تمام دشت ها بیلان منفی باید صفر شود .

2-6- افزایش سرمایه گذاری دولت در بخش و کاهش سود تسهیلات

 

3.بلند مدت :


1-3- تشکیل بازارهای منطقه ای براساس تولید محصولات که در الگوی کشت جدید شکل گرفته اند . 

2-3- تدوین الگوی کشت بهینه براساس کاهش مصرف آب و مثبت شدن بیلان سفره ها 

3-3- قطعا افزایش درآمد و سطح اقتصادی بهره برداران منجر به امنیت غذایی با رویکرد حفظ منابع تولید خواهد شد . 

 

توجه : هرگونه نسخه برداری و تکثیر محتوای گزارشات و مصاحبه های درج شده در پایگاه msfs.ir باید با اجازه کتبی مولف و یا مدیر پایگاه باشد .

توجه : مشارکت شما در نقد و ارزیابی دیدگاه های مطرح شده در مصاحبه ها و گزارش ها به غنای نتایج پژوهش خواهد افزود . 

 

توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در بحث های مربوط به تامین آب جهت تولید گندم تا سال 1404 می توانید توسط پیوند زیر به گروه انسان-آب-غذا ملحق شوید 

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g