Mobile menu

مصاحبه با آقای سلیمانپور گندمکار پیشگام استان خوزستان: امکان دوبرابر شدن بهره وری آب در تولید گندم ، در شرایط استمرار مشارکت یکپارچه وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو با تشکلهای کشاورزی ای که مبنای حرکت آنها هم بهادادن به دانش و تجربه است.

 

عظیمی: 

جنابعالی اهمیت همکاری تشکلهای کشاورزی و دولت در ارتقای بهره وری تولید کشاورزی را در میان سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی و طبیعی چگونه ارزیابی می کنید؟  و با توجه به شکل گیری بنیاد توانمندسازی گندمکاران به عنوان یک حرکت خوب و مهم ؛ شما افق همکاری و مشارکت دولت با این تشکل را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا از نحوه حمایت آنها راضی هستید و فکر می کنید این مشارکت ادامه خواهد داشت؟

آقای سلیمانپور:

در تمام استانها مشارکت کشاورزان نمونه، اثرگذاری خاص خود را دارد ؛ این امر در استان زرخیزی مانند خوزستان با منابع آبی فراوان و منابع خاک بسیارغنی حساب ویژه ای دارد. آموزش های سینه به سینه کشاورزان و بهره برداران در جهت استفاده بهینه از آب، منابع غذایی و انرژی سطح تولید گندم را در این استان بخصوص شهرستان شوش دانیال ( شاخص ترین شهرستان در کل کشور) بالا برده است، عملکرد از ۱ تن و۸۰۰ کیلو دو برابرشده به ۳۵۰۰ رسیده ، امسال۵۰۰۰۰ تن تولیدات گندم خوراکی بیشتر از سال قبل بوده است. تا جایی که از 168000 تن گندم به 220000 تن رسیده است.

 این شاخص معنی داراست چرا در دزفول این نتیجه دیده نشده؟ علت آن همین آموزشهای سینه به سینه در مزرعه است. مزرعه با کلاس و همایش فرق می کند، روی زمین خاکی به کشاورز آموزش می دهی و راهکار می دهی ، او هم به همکاران می گوید و.... 

یکی دیگر از دلایل افزایش عملکرد این بود که ارقام گندم را عوض کردیم. وقتی کشاورزان نتیجه توصیه های ما را دیدند سال بعد هم به ما اعتماد کردند و به همین دلیل سطح زیر کشت افزایش یافت و تناژ بالارفت. چرا که آنها این مسیر را  تأیید کردند و راضی بودند. 

عظیمی: 

اگر بخواهیم اهمیت مشارکت کشاورزان با دولت در ارتقای بهره وری آب  را در مقایسه با دیگر عوامل اقتصادی اجتماعی طبیعی بررسی کنیم ، می توانیم شرایط قبلی را تصور کنیم که تمام عوامل اقتصادی اجتماعی طبیعی در حد ممکنه خود تأثیر گذار بوده اند اما با حضور این گروه ، بهره وری تولید به دو برابر ارتقاء یابد.

آقای سلیمانپور:

بنده ۵۰ هکتار زمین دارم که به آبیاری قطره ای مجهز است و حداقل نسبت به کشاورزان همجوار ۵۰٪  صرفه جویی بیشتر در  انرژی و آب دارد، بازدهی بالاتر است و منابع غذایی خاک هم از بین نمی رود و فرسایش خاک هم نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی همین ، یعنی اینکه تولید کیفی را در واحد سطح بالا ببریم مصرف منابع آب را کاهش داده و زمینه وابستگی کشور به خارج را از بین ببریم.

من از مؤسسین توانمند سازی گندم بوده ام که چندین بار برای جلسه به تهران آمده ام. الآن که پشت مدیران جهاد کشاورزی مربوطه به همین مقدار افزایش عملکرد در این استان (با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد آن و مشابه آن در دیگر استانها) گرم شده ، کارشان راه افتاده است و فکر میکنند نیازی به مشارکت ما ندارند. برخی مدیران دولتی بهای لازم برای این همکاری قائل نیستند. مثلاً در این رفت و آمدها جایی برای اقامت ما به ما نمی دادند و با هزینه خودمان رفت و آمد می کردیم. بهتر است امثال من در شهرستان کار خودمان را انجام دهیم.

عظیمی: 

به نظر می رسد برای ارتقای بهره وری آب در تولید گندم و پایداری آن نیازمند گسترش دانش و تجربه  میان گندمکاران کشور هستیم. برای این امر هم لازم است تا دولت به شکل مناسبی امکانات و اختیاراتی که تشکل ها لازم دارند در اختیارشان قرار دهند تا اینکه روی پای خودشان بایستند و زمینه ای فراهم شود که خبرگان کشاورزی تجارب خودشان را درسطح کشور منتقل کنند تا ظرفیت تولید گندم افزایش یافته و پایدار شود. باید با کمک کشاورزان خبره به سمت تنظیم الگوی کشت رفته و برای شهرستانها برنامه کشت داده شود، تا هم عملکرد افزایش یابد ، هم مصرف آب کاهش یابد.  به این ترتیب تکلیف کشاورزان مشخص شود و مثل سال های قبل محصولاتی تولید نشود که بازاری برای آن پیدا نشود.

آقای سلیمانپور:

 اگر پیش برخی مدیران دولتی از الگوی کشت حرفی بزنید، طوری پاسختان را می دهند که دیگر وارد جلساتشان نشوید. یکبار من درباره الگوی کشت خوزستان صحبت کردم، تا حرف از امکانات پیش آمد، امکانات کشت، داشت و برداشت  و کمباین های مخصوص و... نگذاشتند ادامه بدهیم و قبول نکردند ، برای دولت سنگین بود.

الان در مملکت هزاران تن کنجاله روغنی وارد میشود در حالیکه غالب اراضی امکان کشت کلزا و دانه های روغنی را دارند، ولی امکانات نمی دهند و آب را بهینه سازی نمی کنند.

عظیمی: 

مشکل نداشتن پول است؟

آقای سلیمانپور: 

مجموعه دولتی تمام تلاش و ظرفیت  خود را برای برنامه های خاص خود بکار گرفته است و تمایلی ندارد تا دستور کار جدیدی از طریق تشکلها به برنامه خود بیفزاید . در حالیکه ارایه تحلیلهای فنی و تجربی خبرگان گندمکار می تواند هم به شناخته شدن مشکلات کنونی و ارایه راه حل ها و اولویت بندی آنها یاری رساند و هم اینکه راهی را برای آینده باز کند و هدر روی منابع آب و خاک و ضعف بهره وری مرتفع می شود.  به نظر می رسد :

 

-  برخی زیر مجموعه های دولتی نگران هستند که اختیار مدیریت تولید از آنها سلب شوده و از جهت صحت ادامه مسیر اطمینانی ندارند 

-  برخی زیر مجموعه های دولتی نگران هستند که امتیازهای سیاسی اداری و مالی آنها برای دریافت بودجه های مربوطه جهت  تحت الشعاع قرارگیرد 

-  برخی زیر مجموعه های دولتی نگران هستند که کارشناسی و مدیریت موجود در بدنه دولتی مورد سؤال قرار گرفته و در آینده زمینه حضور نیروهای موجود در دولت سلب شود. بنابراین تشکلهای کشاورزی را رقیب خودشان می دانند.

 

اما براساس قوانین موجود و سیاستهای برنامه توسعه کشور باید کار را به بخش خصوصی واگذار کنند ،این مجموعه دولتی باید به سمتی برود که خود راسبک کند و پویایی خود را افزایش دهد.

عظیمی:

به نظر شما فرایند انتقال مسؤولیت چگونه باید اتفاق بیافتد که هم دولت نقش تولی گری خود را به لحاظ هدایت و نظارت بر امور داشته باشد و هم به تدریج تصدی گری خود را به تشکل ها واگذار نماید؟ 

آیا تشکلها آمادگی لازم را برای پذیرش مسئولیت دارند؟ 

آیازمینه قانونی آن وجود دارد؟

آقای سلیمانپور: 

اولا این کار نیازمند قانون است تا حدود وظایف دولت و بخش خصوصی را در این امور (مانند تأمین آب تولید گندم ) شفاف کند. اگر تشکل می خواهد وارد این عرصه شود از چه تکالیفی و از چه حقوقی باید برخوردار شود.

ثانیا نباید تشکلها وابسته به دولت باشند و با تغییر مجموعه مدیران دولتی دچار واماندگی در پیگیری امور خودشان شوند، چون مدیران دولتی بنا به تغییر دولت و یا تغییرات داخلی دریک دولت مشخص ، در معرض تغییرات سیاسی هستند، این تنش ها نباید به تشکلهای مردمی کشاورزی تحمیل شود. در این صورت بعد از چند مدت تشکل کشاورزی، می تواند بعنوان یک مشاور فنی تخصصی و یک نهاد اجتماعی قوی به دولت در راستای تحقق اهداف اصلی یاری برساند. 

ثالثا، تشکلها باید افراد باتجربه و با مدیریت قوی را که بتواند با مجموعه دولتی ارتباط خوبی داشته باشد با نهادهای پژوهشی و فناوری ارتباط قوی داشته باشد، انتخاب کنند نباید به مشاغل چندگانه مشغول باشند و نباید وامدار گروههای غیرصنفی و دولتی باشند.

 

مزرعه کاهوی کاملا عاری از مواد شیمیایی با استاندارد ایران

 

 

 

کلاس در مزرعه با حضور کشاورزان پیشرو شهرستان شوش

 

 

مزرعه نیشکر با آبیاری قطرهایی با میزان 13000 متر مکعب مصرف آب برای کل دوره رشد تا برداشت سال 94 ..95

 

 

مزرعه نیشکر با آبیاری قطرهایی با میزان 13000 متر مکعب مصرف آب برای کل دوره رشد تا برداشت سال 94 ..95

 

 

نفر وسط سال 1364 در دریاچه ام نهج عملیات عاشورای 4-(مجاهد عرصه جهاد نظامی و جهاد اقتصادی ) 

 

 

مزرعه نیشکر با آبیاری قطرهایی که بر خلاف نظر کارشناس نیشکر استان آبیاری قطره.ایی خیلی خوب جواب داد وبه همه ثابت شد که میشود با آب کم نیشکر 60 تن در هکتار با کشت خارج از فصل برداشت کرد

 

 

توجه : هرگونه نسخه برداری و تکثیر محتوای گزارشات و مصاحبه های درج شده در پایگاه msfs.ir باید با اجازه کتبی مولف و یا مدیر پایگاه باشد .

توجه : مشارکت شما در نقد و ارزیابی دیدگاه های مطرح شده در مصاحبه ها و گزارش ها به غنای نتایج پژوهش خواهد افزود .

 

توجه برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در بحث های مربوط به تامین آب جهت تولید گندم تا سال 1404 می توانید توسط پیوند زیر به گروه انسان-آب-غذا ملحق شوید

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید