Mobile menu
توجه
 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: kuicupreneveadintoudge@autostoreinsurance.fun

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: tzthqpreneveadintoudge@instantbets24.top

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: bsenupreneveadintoudge@instantbets24.top

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: gnnuapreneveadintoudge@babloslots24.top

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: wqjswpreneveadintoudge@babloslots24.top

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: hajxwpreneveadintoudge@100xbetslots.xyz

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: ybmpvpreneveadintoudge@100xbetslots.xyz

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: jrmcbpreneveadintoudge@foxxyslots.top

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: sxaetpreneveadintoudge@fastcarinsurance2018.fun

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: bxvkgpreneveadintoudge@foxxygames.top

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

نتایج اهمیت مشارکت یکپارچه

مهمترین پیشران تعادل بخشی منابع آب مشارکت یکپارچه ذی نفعان اصلی است .

 

مهمترین پیشران ارتقای بهره وری آب مشارکت یکپارچه ذی نفعان اصلی است . 

 

توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در بحث های مربوط به تامین آب جهت تولید گندم تا سال 1404 می توانید توسط پیوند زیر به گروه انسان-آب-غذا ملحق شوید 

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید