Mobile menu
توجه
 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: qguwmpreneveadintoudge@vicodinrx.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: kqomypreneveadintoudge@fullcarinsurance.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: yxvngpreneveadintoudge@hydrocodonepills.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: atsjfpreneveadintoudge@carinsuranceonline24.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: khmehpreneveadintoudge@onlinecasinogameslist24.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: sryempreneveadintoudge@oxycodoneonline.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: imvnwpreneveadintoudge@onlinecasinoslotster.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: vvivlpreneveadintoudge@onlinecasinoster.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: odygfpreneveadintoudge@vicodinpills.us

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

 • خطای SMTP! دریافت کننده عنوان شده موجود نیست: qfzuzpreneveadintoudge@fastcarinsurance2018.fun

  SMTP با مشکل مواجه شدauthentication required

نتایج مطالعه

 

این نتایج از 47  خبرگان بخش آب و کشاورزی در سطح کشور حاصل شده است:

  

راندمان آبیاری غرقابی مزارع به طور متوسط 41درصد و عملکرد تولید  گندم آبی 4100کیلوگرم در هکتار عنوان شده است. این در حالی است که برای همین سیستم آبیاری غرقابی ، راندمان آبیاری از 20 درصد تا 80 درصد و عملکرد تولید گندم از 2000 کیلو تا 7000 کیلو در هکتار هم گزارش شده است. 

 


 

 

 

 


  

راندمان آبیاری بارانی مزارع به طور متوسط 52درصد و عملکرد تولید  گندم آبی 4800کیلوگرم در هکتار عنوان شده است. این در حالی است که برای  سیستم آبیاری بارانی ، راندمان آبیاری از 20 درصد تا 90 درصد و عملکرد تولید گندم از 2000 کیلو تا 9000 کیلو در هکتار هم گزارش شده است.

 

 

 

 

 


 

 

راندمان آبیاری نواری مزارع به طور متوسط  از 73 درصد و عملکرد تولید  گندم آبی 6000کیلوگرم در هکتار عنوان شده است. این در حالی است که برای همین سیستم آبیاری نواری ، راندمان آبیاری از 35 درصد تا 90 درصد و عملکرد تولید گندم از 3000 کیلو تا 10000کیلو در هکتار هم گزارش شده است. 

 

 

 

 

 

بر این اساس انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری برای تولید محصولات کشاورزی و خصوصاً گندم می باید بنا به شرایط اقلیمی، خاک ، آب منطقه و از آن مهمتر عوامل اقتصادی به انتخاب سیستم آبیاری مناسب اقدام نمود.

 

توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در بحث های مربوط به تامین آب جهت تولید گندم تا سال 1404 می توانید توسط پیوند زیر به گروه انسان-آب-غذا ملحق شوید 

 

https://telegram.me/joinchat/BzL2LD5msMHrZth5auaa-g

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید