Mobile menu
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارش-درباره Water Box نوشته شده توسط Super User 4154
مصاحبه - مدیرجهادکشاورزی: همه ذی نفعان خصوصاً مجموعه های دولتی باید مسؤلیت خود را در سوء مدیریت آب کشاورزی بپذیرند و آن را جبران کنند نوشته شده توسط Super User 1077
گزارش: farmer10چالش اصلی آب کشاورزی شهرستان پلدختر برداشت غیر کارشناسی و سوء مدیریت نوشته شده توسط Super User 1034
farmer15، گزارش چالشها و راهکارها نوشته شده توسط Super User 1019
farmer3-گزارش: چالش های تولید گندم به طور غیرمستقیم بر تأمین آب تأثیر می گذارند. نوشته شده توسط Super User 1019
گزارش-water research1:بحران آب در ايران؛ دلايل و راهکارها نوشته شده توسط Super User 962
گزارش -agri research1: ادامه تولید کشاورزی علی رغم بسته شدن چاههای غیر مجاز و حتی مجاز نوشته شده توسط Super User 1134
agri research29: ارتقاء بهره وری با تمرکز بر روی رفع کاستی های نظام پژوهش، و ترویج آن تا مزرعه نوشته شده توسط Super User 1090
agri research27، محقق حوزه خاک و آب: نگاهی تازه به علل ضعف بهره وری آب در کشاورزی و بحران آب در کشور نوشته شده توسط Super User 783
agri research2:کشت گندم مناسبترین گزینه کشاورزی ایران نوشته شده توسط Super User 1472