Mobile menu
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مصادیقی از ضعف انسجام میان وزارت نیرو-وزارت جهادکشاورزی-کشاورز نوشته شده توسط Super User 326
عامل اصلی بحران آب و تولید کشاورزی رویکرد جاری در توسعه اقتصادی کشور و نفوذ جریانهای فرصت طلب در مدیریت آب و کشاورزی نوشته شده توسط Super User 367
نامه انجمن ناجیان آب به رییس مجلس شورای اسلامی در باره جلوگیری از حذف قیمت آب بهاء محصولات استراتژیک نوشته شده توسط Super User 298
عوامل خشکسالی و بی‌آبی در ایران نوشته شده توسط Super User 478
نکات تکان دهنده در خصوص سد گتوند نوشته شده توسط Super User 380
قطعنامه صادره گردهمایی کشاورزان شرق و غرب حوضه زاینده رود نوشته شده توسط Super User 289
مصاحبه با agri govern14- دکترای توسعه کشاورزی: پایداری تشکلهای کشاورزی به این است که برآمده از جامعه کشاورزی بوده ، پویایی آنها وابسته به تلاش آنها برای پویایی و رشد بیشتر بوده و البته نقش دولت به عنوان بستر ساز اصلی این جریان ، نقشی کلیدی است. نوشته شده توسط Super User 290
مصاحبه با WATER RESEARCH9: رفتار دولت در سیاست تحویل حجمی آب و کنتور دار کردن چاهها بر رفتار گندمکار در ارتقای بهره وری آب تأثیر گذار است. نوشته شده توسط Super User 347
مصاحبه با water govern3: علی رغم الزام قانون اساسی و برنامه های توسعه، ساختار مدیریت برنامه ریزی و مدیریت آب کشور عملاً مسیر مشارکت را فراهم نمی کند. نوشته شده توسط Super User 366
مصاحبه با agri ngo 34، نماینده تشکل کشاورزی استان فارس: چالش ها و راهکار های اساسی خروج از بحران آب و تولید کشاورزی نوشته شده توسط Super User 334